Maksud takaful

Maksud Takaful

Keperluan dan maksud Takaful pada asas adalah melindungi dan memastikan kesejahteraan kita.

Falsafah Takaful:

  • Perkataan Takaful berasal daripada Kata kerja Arab “kafala” yang bermaksud untuk menjaga keperluan seseorang.
  • Berlandaskan perpaduan, persaudaraan, tanggungjawab bersama & bersama konsep bantuan (ta’awun).
  • Kontrak Tabarru’ (derma) di mana seorang peserta bersetuju untuk memperuntukkan/ menderma sesuatu yang telah ditetapkan peratusan sumbangannya (kepada dana Takaful).
  • Menyediakan bantuan kewangan bersama, bantuan jaminan bersama & faedah bersama.
maksud takaful

Dalam kehidupan ini, kita sentiasa dihadapkan dengan pelbagai risiko dan ketidakpastian. Bagaimana kita menghadapinya dan melindungi diri kita serta orang tersayang menjadi suatu pertimbangan penting. Di sinilah keperluan takaful muncul sebagai alternatif yang menyediakan perlindungan kewangan dengan berlandaskan prinsip syariah.

Maksud Takaful dalam Kehidupan harian

Pertama-tama, takaful memberikan perlindungan dan ketenangan jiwa kepada individu dan keluarga. Melalui skim takaful, peserta dapat melindungi diri mereka daripada risiko kehilangan pendapatan akibat penyakit kritikal, kecederaan atau kematian. Perlindungan ini memberikan jaminan kewangan yang penting untuk menangani cabaran yang tidak dijangka dalam kehidupan, membolehkan keluarga terus hidup dengan aman dan tenteram dalam keadaan yang sukar.

Kedua, takaful juga mampu memenuhi keperluan masyarakat yang mengutamakan keadilan dan kesaksamaan. Konsep takaful berpaksikan prinsip-prinsip syariah, yang menjamin bahawa manfaat kewangan yang diterima dan kontribusi yang diberikan adalah adil dan sesuai. Dalam takaful, risiko dan beban dikongsi secara kolektif oleh para peserta, menjadikannya lebih inklusif dan menyokong nilai-nilai sosial yang dihayati oleh masyarakat Islam.

Selain itu, takaful juga memberikan peluang kepada individu untuk melabur secara bertanggungjawab. Skim takaful memperkenankan peserta menyumbangkan sebahagian daripada kontribusi mereka ke dalam dana amanah takaful yang diuruskan secara profesional. Dana ini kemudiannya digunakan untuk melabur dalam projek-projek yang mematuhi prinsip syariah, seperti hartanah, saham, dan sukuk. Dengan cara ini, peserta takaful dapat memperoleh pulangan yang berpotensi, sambil tetap mematuhi prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam.

Isteri menerima “nafkah” terakhir dari suami

Selain itu, keperluan takaful juga berkait rapat dengan persediaan kehidupan jangka panjang. Dengan menyertai skim takaful persaraan, individu boleh melabur secara berterusan untuk menjamin kesejahteraan mereka selepas masa pensiun. Melalui kontribusi yang konsisten dan penstrukturan semula dana takaful, peserta akan dapat menikmati pendapatan yang mampan dan stabil setelah melepaskan tugas pekerjaan aktif.

Jelaslah disini, bahawa keperluan dan takaful adalah penting dalam melindungi kesejahteraan kewangan dan kestabilan hidup kita. Ia tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mewujudkan kesaksamaan, tanggungjawab sosial, dan persediaan masa depan yang lebih baik. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, maksud takaful memberikan perlindungan yang diperlukan dan sebaiknya.

Jika anda nak lebih tahu tentang harga produk takaful seperti hibah, medical card dan lain-lain. Boleh Klik link disini atau butang whatsapp diatas untuk respond pantas.

Promosi

Medical Card 1 Juta

Mengikut umur

Hibah Gerenti Lulus Umur 40 tahun

Jika matang wang anda dikembalikan
ada sakit lulus
Artikel lain